Josip Lončar

BIOGRAFIJA

Rođen sam 1989. u Osijeku, gdje sam završio osnovnu školu, gimnaziju i preddiplomski studij elektrotehnike na Elektrotehničkom fakultetu Osijek sa završnim radom na temu "Bežično upravljanje (IEEE 802.11) ugradbenim sustavom temeljnim na FPGA-u". 2011. upisao sam diplomski studij elektrotehnike na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, profil Elektroničko i računalno inženjerstvo. Diplomirao sam 2013. godine s diplomskim radom na temu "Numeričko modeliranje bioloških tkiva kao medija za prijenos signala". Tijekom diplomskog studija obavljao sam dužnost demonstratora na predmetu Programska podrška industrijskih ugradbenih sustava. Po završetku studija zaposlio sam se u poduzeću Telegra d.o.o. na poziciji inženjera u Odjelu za istraživanje i razvoj elektroničkih uređaja, gdje sam radio na razvoju analognih i digitalnih hardverskih rješenja za ugradnju u modularne LED prometne znakove. 2014. zapošljavam se kao asistent na Zavodu za radiokomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva te započinjem doktorski studij. Doktorirao sam 2017. godine s disertacijom na temu "Application of Active Elements in Artifical Electromagnetic Structures". Asistent sam na 6 predmeta profila Radiokomunikacijske tehnologije. 2015. godine započeo sam čvrstu suradnju s Radiation Laboratory, Department of Electrical Engineering and Computer Science, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA, gdje sam boravio od lipnja 2015. godine do srpnja 2016. godine. Moje područje interesa je visokofrekvencijska elektronika s naglaskom na analizu stabilnosti koncentriranih i distribuiranih mreža s negativnim (non-Foster) elementima te analiza i sinteza pasivnih i aktivnih metapovršina.

 

NASTAVA

 

ZNANOST

Popis znanstvenih radova pogledajte na:

 

SURADNJA, USAVRŠAVANJE I STRUČNI BORAVCI

  • Radiation Laboratory, Department of Electrical Engineering and Computing, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA (13.06.2015. – 14.12.2015.)
  • Radiation Laboratory, Department of Electrical Engineering and Computing, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA (23.01.2016. – 24.07.2016.)
  • Radiation Laboratory, Department of Electrical Engineering and Computing, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA (01.04.2017. – 15.04.2017.)
  • Key Lab of Medical Instrumentation & Pharmaceutical Technology of Fujian Province, Fuzhou University, Fuzhou, China (26.11.2017. – 30.11.2017.)
  • Faculty of Science and Technology, University of Macau, Macau, China (30.11.2017. – 03.12.2017.)

 

NAGRADE I PRIZNANJA

  • Rektorova nagrada za rad na temu "Elektrostimulator živaca za ublažavanje osjeta boli" (2013.)
  • Stipendija Grada Osijeka (2009. – 2013.)

 

PROJEKTI


Repository