News

Tehnologije solarnih ćelija

Prvi Pizza seminar u organizaciji AOLab-a i ZRK-a održan je 27.1.2017. na kojem je Antonia Tomas Stanković sa Energetskog instituta Hrvoje Požar održala predavanje pod naslovom "Tehnologije solarnih ćelija" u kojem je prezentirala različite materijale i principe iskoristive u prikupljanju sunčeve energije s naglaskom na nove tehnologije poput organskih solarnih ćelija zasnovanih na perovskitu.

Author: Marko Bosiljevac

Repository